Didactic

Istoric

Departamentul de hidraulică si protecția mediului a fost de la înființare și continuă să fie și în prezent unul dintre pilonii învățământului universitar de construcții din Romania.
In anul 1948, odată cu desprinderea învățământului de construcții de învățământul politehnic, departamentul avea denumirea de „Hidrotehnică”, iar în anul următor a devenit „Hidraulica teoretică și aplicată”. O regăsim zece ani mai târziu sub denumirea de „Hidraulica si construcții hidrotehnice”, apoi „Hidraulica” si, in sfârșit, „Hidraulica si protecția mediului”.
Primul director de departament avea să fie profesorul Cristea Mateescu, ulterior academicianul Mateescu, autorul celui mai clar tratat de hidraulică scris în limba română (edițiile 1961 si 1963). După retragerea acestuia, in 1964, șefia departamentului a revenit profesorului Dumitru Cioc, urmat de profesorii Constantin Iamandi, Gabriel Tatu, Lucian Sandu, iar în prezent de Liviu Hașegan.
Departamentul a avut de la început activitate de laborator, activitate realizată în cadrul Laboratorului Central al Institutului de Construcții București. Odată cu desființarea acestei structuri, în 1971, laboratorul de hidraulica urma să fie instalat în „baraca de zidărie ce se va construi în curtea Rectoratului, adică în localul Facultății de Instalații de astăzi, rămânând în subordinea departamentului de „Hidraulică”. Nu a fost să fie așa, pentru ca prin strădania rectorului Radu Prișcu și a decanului Dumitru Cioc, s-au dat în folosință, la 20 iulie 1973, atât noul local al Facultății de Hidrotehnică, cât și cel al Laboratorului de Hidraulică, având o suprafață desfășurată de 8.800 mp și o arie utilă de 5.350 mp. De la darea lui în folosință, prin eforturile tuturor membrilor departamentului, sub conducerea neobosită a inepuizabilului profesor Constantin Iamandi, Laboratorul de Hidraulică se dotează, se îmbogățește cu importante facilități de cercetare și devine în scurt timp unul dintre laboratoarele de referință ale Institutului de Construcții București. Și astăzi are același statut si aceeași dinamică, în cadrul Universității Tehnice de Construcții București.
Domeniile de cercetare abordate au fost întotdeauna extrem de variate, ancorate în realitățile românești, conducând la soluții tehnice solide, științific fundamentate. În 1985 ele se grupau in cinci subdomenii: Hidraulica Construcțiilor, Hidraulica Instalațiilor, Hidraulica Mașinilor si Utilajelor, Ingineria Vântului și Hidraulica Specială, ultimul cuprinzând în principal elementele de cercetare avansată în domeniul hidraulicii medicale.
Departamentul a avut șansa unor dascăli de mare valoare, precum academicianul Cristea Mateescu și profesorii Elena Trofin, Constantin Iamandi, Mircea Mănescu, Octavian Luca și Lucian Sandu, care ne-au transmis profesionalismul și probitatea lor profesională, de care noi, cei de astăzi, ne amintim cu deosebit respect.

Misiune

Misiunea Departamentului de hidraulica și protecția mediului este de a asigura un climat colegial și competițional favorabil, care să permită desfășurarea simultana atât a unor activități didactice moderne, eficiente și de calitate cât și a unor activități de cercetare, dezvoltare și inovare de prestigiu, cu implicare în problematica mediului economic și cu vizibilitate internațională.