Dotări

Canalul cu pantă variabilă

Canalul cu pantă variabilă din dotarea Laboratorului de Hidraulică din Universitatea Tehnică de Construcții București (figura 1) are o secțiune rectangulară de 1.20m x 0.8 m și o lungime de 28 m. Modificând panta canalului poate fi obținută o multitudine de regimuri de curgere cu suprafață liberă, ceea ce face ca aceasta instalație sa fie în special folosită pentru modelarea fenomenelor de afuire sau pentru modelarea generării de energie cu ajutorul turbinelor hidro-cinetice (figura 2).

Figura 1 – Canalul cu pantă variabilă

 

Figura 2 – Model de ferma cu turbine cu ax vertical montate în canalul cu pantă variabilă

Debitul prin canal este măsurat cu un debitmetru electromagnetic situat pe conducta de alimentare a acestuia. Cele trei componente ale vitezele locale ale apei sunt măsurate cu un anemometru Doppler acustic montat pe un sistem de traversare mobil 2D. Frecvența de eșantionare poate ajunge la 25 Hz. Volumul de măsura este cilindric (6 mm diametrul și 6 mm înălțimea). Semnalele anemometrului pot fi achiziționate pe calculator. Sistemul de traversare mobil 2D poate fi amplasat oriunde pe lungimea canalului el permițând deplasarea automată a anemometrului pe toata lățimea canalului și pe 2 metri față de poziția de montaj dea lungul canalului.

 

CANALUL CU PANTĂ FIXĂ (CANALUL DE VALURI)

Modelul ansamblului captator – generator destinat captării și ulterior transformării energiei valurilor în energie electrică va fi amplasat în canalul cu pantă fixă din dotarea laboratorului „Hidraulică și protecția mediului” al UTCB.

Canalul are o lungime utilă de 16 m, o lățime de 1 m și o adâncime maximă de 0,9 m. Constructiv acesta este realizat din elemente metalice îmbinate prin sudură, care formează pe părțile laterale ale canalului cadre cu o deschidere de 2 m, în care pentru vizualizarea fenomenelor hidraulice, sunt montate geamuri (figura 3).

Figura 3 – Canalul cu pantă fixă pentru studierea valurilor

La partea superioară, acesta este prevăzut, de-a lungul ambelor laturi cu un sistem de ghidaj ce servește drept cale de rulare pentru două cărucioare destinate amplasării aparaturii de măsură, oferindu-se astfel posibilitatea schimbării rapide și comode a secțiunilor de măsurare fără a fi necesară demontarea și repoziționarea acesteia (figura 4).

Figura 4 – Sistemul de amplasare și repoziționare a aparaturii de măsurare

Pentru generarea de valuri canalul este dotat cu un sistem compus dintr-o stavilă plană mobilă – batantă (figura 5) articulată la fundul canalului și acționată la partea superioară printr-un sistem bielă – manivelă a cărei reprezentare schematică este redată în figura 6.

Figura 5 – Generatorul de valuri