Licență

Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

Anul II

Hidraulică I
Hidraulică II

Anul III

Mașini hidraulice

Anul IV

Întocmirea documentațiilor de mediu

 

Facultatea de Hidrotehnică

Anul I

Ecologie

Anul II

Hidraulică
Mecanica fluidelor I
Mecanica fluidelor II
Ingineria Vântului
Hidraulica construcțiilor
Hidraulica instalațiilor

Anul III

Vizualizarea datelor geospațiale
Transportul poluanților în mediu
Hidraulica râurilor
Tehnici de modelare fizică

Anul IV

Evaluarea impactului asupra mediului
Politici de mediu și legislație
Remedierea terenurilor poluate
Monitorizarea interacțiunii clădirilor cu mediul
Sisteme de tehnici spațiale în ingineria mediului

 

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri

Anul II

Hidraulică
Ingineria Mediului

 

Facultatea de Utilaj Tehnologic

Anul II

Mecanica fluidelor și mașini hidraulice

 

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Anul IV

Environmental engineering
Inginerie de l’environnement
Hydraulics

 

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole

Anul II

Hidraulică