Master

Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

Master I

Mecanica fluidelor
Comportamentul dinamic al sistemelor termohidraulice

Master II

Gestionarea sistemelor pentru transportul fluidelor
Impact și risc
Confort urban
Gestiunea resurselor de apă în mediul urban
Captarea și conversia energiei provenite din vânt și valuri

Facultatea de Hidrotehnică

Master I

Hidraulica – complemente I
Hidraulica – complemente II
Metode experimentale în ingineria mediului
Metodologia cercetării științifice
Hidraulică aplicată

Master II

Lucrări de drenaje și epuismente

Facultatea de Geodezie

Master I

Evaluarea energetică și de mediu a patrimoniului construit

Master II

Evaluarea energetică și de mediu a patrimoniului construit

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole

Master I

Impactul construcțiilor asupra mediului natural
Dezvoltarea durabilă a localităților